ایزو ۱۹۷۹۴ چیست ؟

مربوط به فنآوری اطلاعات – تعیین ویژگی‌های بیولوژیک و زیستی با فرمت انتقال داده‌های بیولوژیک برای تشخیص هویت

    ایزو ۱-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به قالب کار
    ایزو ۲-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به (FMD (Finger minutiae data – انگشت نگاری
    ایزو ۳-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به اطلاعات طیفی انگشت نگاری
    ایزو ۴-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات انگشت نگاری
    ایزو ۵-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات صورت اشخاص
    ایزو ۶-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات عنبیه افراد
    ایزو ۷-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات سری‌های زمانی دست خط و امضا
    ایزو ۸-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به اطلاعات الگوی استخوانی انگشت
    ایزو ۹-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات آوند ی
    ایزو ۱۰-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات هندسی نقاشی سیاه دست


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + نوزده =