آموزش Config دایرکت ادمین و نصب FireWall روی سیستم عامل CentOS7

پس از نصب ابتدا رول های امنیتی پایه را انجام میدهیم.

cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build secure_php 

سپس پورت های DirectAdmin و وب را باز میکنیم.

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2816/tcp firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2222/tcp firewall-cmd --reload firewall-cmd --list-all 

سپس در مسیر ذیل پورت SSH را از 22 به 2816 تغییر میدهیم.

 /etc/ssh/sshd_config 

در آخر اقدام به نصب فایروال CSF مینماییم.

cd /usr/src rm -fv csf.tgz wget https://download.configserver.com/csf.tgz tar -xzf csf.tgz cd csf sh install.sh perl /usr/local/csf/bin/csftest.pl sh /usr/local/csf/bin/remove_apf_bfd.sh nano /etc/csf/csf.conf  and set TESTING = "0" and RESTRICT_SYSLOG = "1" and URLGET = "1" 

برای امن نمودن php

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build all d ./build secure_php

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + نه =