چگونه دایرکتوری /etc/virtual/domains (Local Mail) را در کنترل پنل دایرکت ادمین rebuild نماییم ؟

در مسیر ذیل:

cd /etc/virtual vi fix_domains.sh 

اسکریپت ذکر شده را اجرا نمایید.

#!/bin/sh echo `hostname`; for u in `ls /usr/local/directadmin/data/users`; do {      for d in `cat /usr/local/directadmin/data/users/$u/domains.list`; do      {           echo "$d"           for p in `cat /usr/local/directadmin/data/users/$u/domains/$d.pointers 2>/dev/null | cut -d= -f1 2>/dev/null`; do           {                echo "$p"           }           done;      }      done; } done; 

سپس تایپ نمایید:

chmod 755 fix_domains.sh ./fix_domains.sh > domains chmod 644 domains chown mail:mail domains 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =