مسیر فایل های Log در کنترل پنل دایرکت ادمین

لاگ های DirectAdmin

/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

لاگ های Apache

/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

لاگ های Proftpd

/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

لاگ های Pureftpd

/var/log/pureftpd.log

لاگ های Dovecot و vm-pop3d

/var/log/maillog
/var/log/messages

لاگ های named

/var/log/messages

لاگ های exim

/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog

لاگ های mysqld

/var/lib/mysql/server.hostname.com.err
/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

لاگ های crond

/var/log/cron

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =