کاربر “_other” در بخش Report اسمارترمیل چیست ؟

The user “_other” on reports can be Aliases, but it also can represent Forwarders, Autoresponders, and NDR (non-deliverable responses) bounce-backs. Basically, “_other” is a categorical description for anything that is generating email traffic that is not an actual authenticated Account.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + نه =