دستورات systemctl

دستور اصلی کار با توزیع های لینوکسی که به جای init از systemd استفاده میکنند، systemctl است. به طور مثال میتوان نسخه های جدید

دستور umask در لینوکس

حتما دیدید وقتی که میخواهیم سطح دسترسی فایل یا پوشه ای را تغییر دهیم، از دستور زیر استفاده میکنیم. chmod 644 FILE chmod 755

دستور scp در لینوکس

این دستور جهت انتقال امن و Secure فایل/فولدر بین دو سرور لینوکسی مورد استفاده قرار می گیرد. حالت کلی این دستور به شکل زیر

نصب افزونه filters در Roundcube

افزونه Filters امکانات کاملی را جهت فیلتر نمودن ایمیل های دریافتی، از طریق نرم افزار Roundcube در اختیار کاربر قرار می دهد. جهت نصب

راه اندازی NTP سرور در CentOS

ابتدا دستور ذیل را اجرا می نماییم. yum -y install ntp فایل nano /etc/ntp.conf را باز می کنیم و سرور مورد نظرمان را در

نصب پکیج های rpm در لینوکس

جهت نصب پکیج های rmp در سیستم عامل لینوکس، از دستور ذیل استفاده می نمائیم. [[email protected]]# rpm -ivh pidgin-2.7.9-5.el6.2.i686.rpm Preparing… ########################################### [100%] 1:pidgin ###########################################

دستور look در لینوکس

این دستور مانند یک دیکشنری، کلماتی که حاوی عبارت مورد نظر شما باشند نمایش می دهد. مثال: [email protected]:/home/# look car Cara Cara’s carps carpus

ست نمودن IP Static در Debian

مرحله اول: (ست نمودن IP) vim /etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback #My IP description # IPv4 address iface eth0 inet static address

ست نمودن IP Static در Centos

مرحله اول: (تنظیمات IP) ## Configure eth0 # # vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE=”eth0″ NM_CONTROLLED=”yes” ONBOOT=yes HWADDR=A4:BA:DB:37:F1:04 TYPE=Ethernet BOOTPROTO=static NAME=”System eth0″ UUID=5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03 IPADDR=192.168.1.44 NETMASK=255.255.255.0 مرحله دوم:

دستور vdir در لینوکس

این دستور، همان دستور dir می باشد، ولی نتیجه را به صورت عمودی نمایش می دهد. تفاوت میان این دو دستور به شرح ذیل

دستور break در لینوکس

با استفاده از این دستور می توان از یک حلقه مانند while و یا for خارج شد. مثال: for myloop in 1 2 3