دستور dir در CMD

این دستور کلیه فایل ها و پوشه های موجود در دایرکتوری فعلی را لیست می نماید.

 

مثال استفاده:

C:\>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is &&&&-&&&&

 Directory of C:\

07/16/2016  03:17 PM    <DIR>          PerfLogs
10/25/2016  08:04 PM    <DIR>          Program Files
11/21/2016  01:09 PM    <DIR>          Program Files (x86)
11/21/2016  10:54 AM    <DIR>          Regux
10/25/2016  08:04 PM    <DIR>          Users
10/25/2016  08:09 PM    <DIR>          Windows
               0 File(s)              0 bytes
               6 Dir(s)  91,299,631,104 bytes free

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − پنج =