مشاهده مشخصات یک کاربر خاص روی ویندوز با استفاده از Command Prompt

C:\Users\Programmers>net user programmers User name          Programmers Full Name Comment User's comment Country/region code     000 (System Default) Account active        Yes Account expires       Never Password last set      10/9/2015 10:37:48 PM Password expires       Never Password changeable     10/9/2015 10:37:48 PM Password required      No User may change password   Yes Workstations allowed     All Logon script User profile Home directory Last logon          10/9/2015 8:37:46 PM Logon hours allowed     All Local Group Memberships   *Administrators    *HomeUsers Global Group memberships   *None The command completed successfully. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + پانزده =