آموزش HTML – درس ششم

HTML Styles

در تگ های HTML محتوا می توانند استایل بندی شده و فرمت داده شوند. این مورد توسط attribute ای با نام style انجام می گیرد. نحوه استفاده به صورت زیر می باشد.

<tagname style="property:value;">

در بخش Style، در قسمت property می توان از css استفاده کرد و فرمت بندی و استایل ها را بدین صورت ست نمود.

تغییر رنگ زمینه با background-color

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>

تغییر رنگ متن با color

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>

تغییر فونت و تغییر اندازه متن
تغییر فونت ها به وسیله font-family و تغییر size متن به وسیله font-size انجام می گیرد.

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>

تغییر Alignment
تغییر Alignment به وسیله text-align انجام می گیرد.

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>

نکته: موارد ذکر شده در این بخش بیشتر مرتبط با css می شد و به همین دلیل به صورت جزئی از آن رد شدیم. لازم به ذکر است نکته قابل توجه در ارتباط با html تنها قابلیت فرمت بندی تگ ها بود که به وسیله style انجام می گیرد.

 

نویسنده: میلاد خوشدل
کپی تنها با ذکر لینک مطلب مجاز است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × چهار =