چگونه بفهمیم پارتیشنهای لینوکس ما از چه نوع فایل سیستمی استفاده مینمایند ؟

جهت فهمیدن این امر کافیست از دستور ذیل استفاده نمائید.

~$ df -T Filesystem   Type   1K-blocks    Used Available Use% Mounted on /dev/sda1   ext4   190230236 102672812 77894244 57% / udev      devtmpfs  1021128     12  1021116  1% /dev tmpfs     tmpfs    412884    816  412068  1% /run none      tmpfs     5120     0   5120  0% /run/lock none      tmpfs    1032208    2584  1029624  1% /run/shm cgroup     tmpfs    1032208     0  1032208  0% /sys/fs/cgroup /dev/sdb1   fuseblk 1953480700 1141530424 811950276 59% /home/maggotbrain/storage 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − هفت =