علت خطای برگشت ایمیل delivery failure”This is a permanent error. The following address(es) failed:” چیست ؟

وقتی در حال ارسال ایمیل هستید و خطای ذیل را دریافت مینمایید بدین معنی است که هر دو دامنه مبداء و مقصد روی یک سرور قرار دارند، ولی دامنه مقصد از سرویسی به جزء سرویس فعلی استفاده مینماید. ولی به این دلیل که ارسال ایمیل به سرور local از اولویت بیشتری برخوردار است، ارسال ایمیل به خارج از سرور انجام نشده و خطای ذیل دریافت میگردد.

This message was created automatically by mail delivery software. Error message :  " A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:    [email protected]    Reporting-MTA: dns; [DNS-ADDRESS]  Action: failed Final-Recipient: rfc822;[email protected] Status: 5.0.0" 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 5 =