رفع مشکل عدم نمایش حجم فایل های apk به هنگام Download در apache

1) ابتدا مانند کد ذیل apk را در فایل httpd.conf اضافه مینماییم.

/usr/local/directadmin/data/users/USER/httpd.conf  # Don't compress files that are already compressed     SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary     SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:exe|t?gz|zip|bz2|sit|rar|apk)$ no-gzip dont-vary     SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:avi|mov|mp3|mp4|rm|flv|swf|mp?g)$ no-gzip dont-vary     SetEnvIfNoCase Request_URI .pdf$ no-gzip dont-vary 

2) همچنین کد ذیل را د فایل htaccess. خود اضافه نمایید.

AddType application/vnd.android.package-archive apk 

یک دیدگاه در “رفع مشکل عدم نمایش حجم فایل های apk به هنگام Download در apache

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =