استفاده از عملگرهای ضرب/تقسیم/جمع/تفریق در زبان برنامه نویسی C

#include <stdio.h>  
int main() {  
int first, second, add, subtract, multiply;  
float divide;   
printf("Enter two integers\n");  
scanf("%d%d", &first, &second);   
add    = first + second;  
subtract = first - second;  
multiply = first * second;  
divide   = first / (float)second;  //typecasting   
printf("Sum = %d\n",add);  
printf("Difference = %d\n",subtract);  
printf("Multiplication = %d\n",multiply);  
printf("Division = %.2f\n",divide);   
return 0; 
}

توضیحات: در ابتدا جهت استفاده از دستوراتی مانند printf و scanf کتابخانه stdio.h را به کد اضافه میکنیم. سپس در تابع main برنامه، 5 متغیر با نام های first, second, add, subtract, multiply از نوع int و 1 متغیر با نام divide از نوع float اضافه می کنیم. حال با استفاده از دستور scanf از کاربر میخواهیم که دو عدد وارد کند. نتایج جمع و تفریق و ضرب و تقسیم را در خط های بعدی محاسبه نموده و با استفاده از printf بر روی ترمینال نمایش میدهیم.


یک دیدگاه در “استفاده از عملگرهای ضرب/تقسیم/جمع/تفریق در زبان برنامه نویسی C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو − یک =