تغییرات padding در CSS

p {   padding-top: 25px;   padding-right: 50px;   padding-bottom: 25px;   padding-left: 50px; } padding: 25px 50px 75px 100px;   top padding is 25px   right padding is 50px   bottom padding is 75px   left padding is 100px padding: 25px 50px 75px;   top padding is 25px   right and left paddings are 50px   bottom padding is 75px padding: 25px 50px;   top and bottom paddings are 25px   right and left paddings are 50px padding: 25px;   all four paddings are 25px

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − چهارده =