نحوه ایجاد Site Redirection با استفاده از زبان برنامه نویسی HTML

جهت انجام فوروارد میتوانید از طریق لینک ذیل اقدام نمایید.

 <!DOCTYPE HTML> <html lang="en-US">   <head>     <meta charset="UTF-8">     <meta http-equiv="refresh" content="1;url=http://example.com">     <script type="text/javascript">       window.location.href = "http://example.com"     </script>     <title>Page Redirection</title>   </head>   <body>     <!-- Note: don't tell people to `click` the link, just tell them that it is a link. -->     If you are not redirected automatically, follow the     <a href='http://example.com'>link to example.com</a>   </body> </html> 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + شانزده =