حذف پسوند aspx. از URL با استفاده از فایل Web.Config

کد ذیل را در فایل Web.Config قرار دهید.

<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="Rewrite default to aspx" stopProcessing="true">
<match url="^$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="default.aspx" />
</rule>
<rule name="Rewrite page to aspx" stopProcessing="true">
<match url="^([a-z0-9/]+)$" ignoreCase="false" />
<action type="Rewrite" url="{R:1}.aspx" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =